Συνθήκες συνεργασίας και πολιτική τιμών

Με τους πελάτες μας τηρούμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των εργασιών. Ο απαιτούμενος χρόνος είναι τρεις (3) εργάσιμες μέρες ανά στάδιο τόσο για κινητές όσο και για ακίνητες εργασίες. Ο χρόνος αυτός είναι απολύτως απαραίτητος για μας ώστε να προσφέρουμε πάντα μια σταθερή ποιότητα εργασίας ανεξάρτητα από τα όποια απρόοπτα μπορεί να προκύψουν. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ακολουθούν εργασίες που αναφέρονται σε ενδιάμεσα ή βοηθητικά στάδια. Άμεση προτεραιότητά μας αποτελούν φυσικά εργασίες επιδιορθώσεων που πραγματοποιούνται μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή τους.

Άλλη μια εξαίρεση στο χρονοδιάγραμμα των τριών ημερών ανά στάδιο αποτελεί και η κατασκευή στεφανών και γεφυρών εξ’ ολοκλήρου από διαφανή ζιρκονία BruxZir. Σ’ αυτή την περίπτωση λειτουργούμε ταχύτατα δεδομένου ότι όλη η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Έτσι, οι παραδόσεις τέτοιων εργασιών γίνονται σε 48 ώρες το πολύ.

Για τους συναδέλφους οδοντοτεχνίτες υπάρχει μέριμνα για τα δικά τους ραντεβού. Έτσι, μπορούμε να παραδόσουμε εργασίες πολύ σύντομα. Περισσότερα εδώ.

Λόγω της αυστηρότητας που δείχνουμε στις παραδόσεις των εργασιών και της απόλυτης συνέπειάς μας οι πελάτες μας κανονίζουν τα ραντεβού τους αυτοματοποιημένα χωρίς να χρονοτριβούν σε συνεννοήσεις με το εργαστήριο, έχοντας απλά προϋπολογίσει τα προαναφερθέντα χρονοδιαγράμματα.
Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε καθημερινά 10.00 με 19.00.
Αρχειοθετούμε όλες τις εργασίες που κατασκευάζουμε από το 2005 και μετά. ‘Ετσι, μπορούμε να ανακαλέσουμε ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που θέλουμε. Επιπλέον, μετά την ψηφιοποίηση του εργαστηρίου το 2010, όλες οι ακίνητες εργασίες είναι αποθηκευμένες σε ηλεκτρονική μορφή ώστε σε περίπτωση προβλήματος να υπάρχει η δυνατότητα επανακατασκευής τους χωρίς τη λήψη νέου αποτυπώματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Μολονότι βρισκόμαστε στην καρδιά της οικονομικής κρίσης καταφέρνουμε, σε πολύ σημαντικό βαθμό, να συγκρατούμε τις τιμές μας. Μάλιστα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας που έχουμε ενσωματώσει πετυχαίνουμε και σημαντικές μειώσεις τιμών, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στις κατασκευές ζιρκονίας και στις εργασίες διπυριτικού λιθίου. Ενημερωθείτε για όλα αυτά επικοινωνώντας μαζί μας.

Loading