Ολοκεραμικά

Η βασική φιλοσοφία των ολοκεραμικών συστημάτων και η διαφορά τους με την μεταλλοκεραμική είναι ότι στο χρώμα της τελικής αποκατάστασης συμμετέχει και το ίδιο το παρασκευασμένο δόντι. Το χρώμα του κολοβώματος συνδυαζόμενο με τον φωτοδιαπερατό πυρήνα και το κεραμικό επικάλυψης, στην αναλογία που χρειάζεται, δίνει το σωστό τελικό αποτέλεσμα.

Στο εργαστήριο κατασκευάζονται αποκαταστάσεις με πυρήνα (σκελετό) διπυριτικού λιθίου (LiSi) με το σύστημα ολοκεραμικών e.max της Ivoclar. Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει τέσσερις διαβαθμίσεις διαπερατότητας για κατασκευή πυρήνων ολοκεραμικών ανάλογα με την υποκείμενη παρασκευή:

ΗΤ – (High Translucency) – για κάθε χρήση σε «καθαρά» χρωματικά δόντια

LT – (Low Translucency) – για όλα εκτός ενθέτων

MO – (Medium Opacity) – για στεφάνες και γέφυρες

HO –  (High Opacity) – για στεφάνες και γέφυρες.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η συμμετοχή της υποκείμενης παρασκευής στο τελικό χρώμα της εργασίας κατά το επιθυμητό ποσοστό. Για παράδειγμα μπορεί να αφεθεί το χρώμα ενός «καθαρού» χρωματικά δοντιού να αναδειχθεί μέσα από την εργασία με ένα πυρήνα ΗΤ ή να καλυφθεί ένα δυσχρωματικό δόντι με έναν πυρήνα ΗΟ ώστε να μην επηρεάσει το τελικό χρώμα. Γι’ αυτό το λόγο η χρωματική διαβάθμιση του κολοβώματος είναι κρισιμότατος παράγοντας για την επιλογή υλικού για τον πυρήνα. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται χρωματοληψία με ειδικό χρωματολόγιο κολοβωμάτων εκτός της βασικής καταγραφής του γενικού χρώματος.

Το αισθητικό υλικό που χρησιμοποιείται πάνω από τον πυρήνα για την ολοκλήρωση της ανατομίας είναι το χαμηλότηκτο κεραμικό e.max ceram ( όπτηση στους 750 βαθμούς Κελσίου).

Πίσω

Loading