Υπολογιστικά κατευθυνόμενη εμφυτευματολογία

Σήμερα, είναι διαθέσιμα στην αγορά αρκετά λογισμικά που επεξεργάζονται την αξονική τομογραφία του ασθενούς και δίνουν την ευκαιρία στον κλινικό να αξιολογήσει το περιστατικό και να τοποθετήσει εικονικά τα εμφυτεύματα στον υπολογιστή λαμβάνοντας υπ΄όψιν του τις διαστάσεις του οστού, την πυκνότητα και ποιότητά του, τη θέση του νεύρου, όλους δηλαδή τους κρίσιμους παράγοντες για τη χειρουργική επιτυχία.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι στη μελέτη αυτή συνυπολογίζεται και η τελική προσθετική αποκατάσταση η οποία εμφανίζεται επίσης στο λογισμικό. Για να συμβεί αυτό ο ασθενής, κατά τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας, τοποθετεί στο στόμα ένα ακτινοσκιερό ακριβές αντίγραφο της οριστικής προσθετικής του. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η θέση των εμφυτευμάτων σε σχέση με τη σύγκλιση, τους επιμήκεις άξονες και τη μορφολογία της τελικής αποκατάστασης. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία  κατασκευάζεται χειρουργικός νάρθηκας (με τεχνική ψηφιακής τρισδιάστατης εκτύπωσης)  με ενσωματωμένους ειδικούς οδηγούς για τον τρυπανισμό που «κλειδώνουν» την κλίση και το βάθος όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον κλινικό μέσα στο λογισμικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έτσι ώστε τόσο να υπολογίζονται οι περιορισμοί του οστού όσο και να ικανοποιούνται οι προσθετικές ανάγκες του περιστατικού. Μάλιστα, με την τεχνική αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις αποφεύγονται οι ιδιαίτερα τραυματικοί κρημνοί κάτι που οδηγεί σε γρήγορη αποθεραπεία του ασθενούς.

Το εργαστήριό μας συνεργάζεται με οδοντιάτρους που χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου λογισμικά. Έτσι, έχουμε αναπτύξει όλα τα σχετικά διαγνωστικά, προχειρουργικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν κατασκευή διαγνωστικών κερωμάτων ή συντάξεων, ακτινοσκιερών ναρθήκων κλπ. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με συνεργαζόμενους οδοντιάτρους  που ασκούν την υπολογιστικά κατευθυνόμενη εμφυτευματολογία.

Πίσω

Loading