Εισαγωγή

Τα επιεμφυτευματικά περιστατικά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας στο εργαστήριο. Από τη συνεχή επαφή με αυτό το αντικείμενο έχει γίνει βαθιά κατανοητό ότι επιτυχημένη επιεμφυτευματική αποκατάσταση δεν είναι εκείνη που αρχίζει και τελειώνει με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αλλά εκείνη που ικανοποιεί τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του ασθενούς. Εκείνη που δίνει βάση στην εικόνα έξω από το οστό και όχι στο τι συμβαίνει αποκλειστικά μέσα σ’ αυτό. Αυτή η αντίστροφη λογική αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της προσθετικά καθοδηγούμενης εμφυτευματολογίας. Και αυτή η λογική καθιστά τα προχειρουργικά, διαγνωστικά στάδια κυρίαρχη προτεραιότητα.

Στην προσπάθεια αυτή βρίσκουμε σύμμαχο την ψηφιακή τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές ιατρικής απεικόνισης δίνει τη δυνατότητα προχειρουργικού ελέγχου και εικονικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων -μέσα από λογισμικά σε υπολογιστή- και την κατασκευή χειρουργικών ναρθήκων στους οποίους έχουν συνυπολογιστεί με ακρίβεια οι τελικές θέσεις των εμφυτευμάτων.

Implants

Πίσω

Loading