Εισαγωγή

Στις μέρες μας, η σύγχρονη τεχνολογία έρχεται να αντικαταστήσει τις παλιές, παραδοσιακές μεθόδους στην κατασκευή οδοντικών προσθέσεων. Πρόκειται για τεχνολογία που εισάγει εφαρμογές από πεδία όπως της οπτικής, του ψηφιακού σχεδιασμού, της CNC ρομποτικής μηχανικής και της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Με την ενσωμάτωση της πληροφορικής στην οδοντιατρική ανοίγει ο δρόμος στην αυτοματοποιημένη, στη βιομηχανοποιημένη κατασκευή εργασιών. Είναι ο συνδυασμός της μαζικότητας της παραγωγής με την έμφαση στην εξατομίκευση των περιστατικών, δηλαδή στην ακρίβεια της εφαρμογής και της μορφολογίας.

Γενική Περιγραφή

Σύμφωνα με την τεχνολογία αυτή είναι πλέον δυνατή η βιομηχανοποιημένη κατασκευή σκελετών ή πλήρως ανατομικών ακίνητων προσθέσεων, abutments και τηλεσκοπικών στεφανών από διάφορα υλικά όπως ζιρκονία, βασικά κράματα μετάλλων, τιτάνιο, ρητίνες, κεριά κλπ.  Δεν υπάρχει καμμία διαφοροποίηση για τον κλινικό στην καθημερινότητά του και κανένας νέος εξοπλισμός. Η μέριμνά του είναι αυτή που ήταν ως σήμερα. Οι, κατά το δυνατό, καλύτερες παρασκευές και η καλή αποτύπωσή τους.

Αναλυτικότερα, με τη βοήθεια ενός σαρωτή (scanner) η πληροφορία του αποτυπώματος  «ψηφιοποιείται». Στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού λογισμικού (CAD) σχεδιάζεται η υπό παραγγελία εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το αρχείο σχεδιασμού που περιέχει την εργασία μας αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μια συμβατή «κοπτική» μηχανή η οποία κατασκευάζει την εν λόγω εργασία από το υλικό που έχουμε προεπιλέξει. Οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούν πλάκες υλικών (μετάλλου, ζιρκονίας , ρητίνης κτλ.) από τις οποίες «κόβουν» με κοπτικά εργαλεία την εργασία με ακριβείς μικροκινήσεις εφαρμόζοντας την τεχνολογία της ρομποτικής μηχανικής (τεχνική milling.) Άλλες μηχανές «συνθέτουν» την εργασία από σκόνη υλικού (μετάλλου, ζιρκονίας)  με τη βοήθεια laser εφαρμόζοντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης  (τεχνική laser sintering.) Το αποτέλεσμα φυσικά  είναι υψηλότατου επιπέδου και στις δύο περιπτώσεις.

Πίσω

Loading