Το abutment είναι το σημαντικότερο κομμάτι στην προσθετική επί εμφυτευμάτων. Ο όγκος του, το ύψος του, η κλίση του, οι διαστάσεις και το σχήμα του διαβλεννογονίου τμήματός του και η εφαρμογή του στην πλατφόρμα-υποδοχή του εμφυτεύματος είναι κρισιμότατοι παράγοντες για την επιτυχία της υπερκείμενης προσθετικής εργασίας. Ως τώρα, η συνηθισμένη πρακτική ήταν η χρήση των abutment εμπορίου τα οποία παρέχουν οι εταιρείες εμφυτευμάτων.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα συγκεκριμένα abutment δεν καλύπτουν τις ανάγκες του περιστατικού. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιστρατεύεται η τεχνική του εξατομικευμένου (customised) abutment (ή, για πολλούς,  τεχνική UCLA). Αλλά ακόμη και με τη χρήση αυτής της τεχνικής δεν λύνουμε όλα τα προβλήματα και μάλιστα δημιουργούμε καινούρια. Μολονότι ελέγχουμε πλήρως τις διαστάσεις του είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο σημαντικούς συμβιβασμούς.

  1. Είτε να χυτεύσουμε με βασικό κράμα και να υποχωρήσουμε στο ζήτημα της βιοσυμβατότητας αλλά και της εφαρμογής με το εμφύτευμα λόγω των περιορισμών της διαδικασίας χύτευσης
  2. Είτε να χυτεύσουμε με πολύτιμο κράμα και να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο κόστος

Στο σημείο αυτό έρχεται να μας βοηθήσει η ψηφιακή τεχνολογία την οποία έχουμε ενσωματώσει στο εργαστήριο από το 2010. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε εξατομικευμένα abutment:

  • Με πλήρη έλεγχο στις διαστάσεις τους (ύψος, κλίση, διαβλεννογόνιο ύψος)
  • Εξαιρετικής ακρίβειας, εφάμιλλης των abutment εμπορίου.

Αλλά κυρίως,

  • Από πλήρως βιοσυμβατά υλικά( ζιρκονία, τιτάνιο, ΡΕΕΚ)
  • Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λόγω της τεχνολογίας CAD/CAM

Η, γεμάτη απαιτήσεις, νέα εποχή επιβάλλει την εξατομίκευση του κάθε ενός περιστατικού εμφυτευμάτων. Η τεχνική των customised abutments δεν χρησιμοποιείται πια σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Κατασκευασμένα ψηφιακά, ακριβέστατα και οικονομικότατα.

Τα ίδια ισχύουν και για τις κοχλιούμενες στεφάνες και γέφυρες. Η CAD/CAM τεχνολογία εγγυάται την ακρίβεια της εφαρμογής, την ταχύτητα κατασκευής και το χαμηλό κόστος.

Πίσω