Πρόκειται για το πιο γνωστό brand name ζιρκονίας στον κόσμο τα τελευταία έξι χρόνια. Με τη χρήση του μπορούμε κα κατασκευάσουμε στεφάνες και γέφυρες κάθε έκτασης εξ’ολοκλήρου από το υλικό αυτό. Χωρίς σκελετό, χωρίς πορσελάνη. Η χρήση της διαφανούς ζιρκονίας BruxZir συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Απόλυτη αντοχή και βιοσυμβατότητα
 • Χαμηλή επεμβατικότητα στους οδοντικούς ιστούς
 • Ψηφιακή κατασκευή (CAD-CAM)
 • Παράγεται στις 16 αποχρώσεις του χρωματολογίου της VITA
 • Ταχύτατη παράδοση χωρίς δοκιμές.

Η ζιρκονία BruxZir πωλείται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια που διαθέτουν πλήρες σύστημα CAD-CAM. Διατίθεται σε δίσκους 98 χιλιοστών με σκαλοπάτι (πλάκες τύπου Wieland) . Είναι διαθέσιμη σε 4 ύψη. Σε 12, 15, 20 και 25 χιλιοστά. Οι δίσκοι είναι προχρωματισμένοι ή λευκοί και αναγράφουν σε ετικέτα την τιμή που καθορίζει την σμίκρυνση του υλικού κατά την σύντηξη.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες του υλικού

 1. BruxZir Shaded

Προχρωματισμένοι δίσκοι που έχουν χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τα χρώματα που καλύπτουν. Έτσι, έχουμε:

 1. Κωδ. 100 για τα χρώματα Α1, Β1, C1
 2. Κωδ. 200 για τα χρώματα Α2, Α3, Β2
 3. Κωδ. 300 για τα χρώματα Α3,5, Β3, C2, D2, D3, D4
 4. Κωδ. 400 για τα χρώματα A4, B4, C3, C4
 5. Δίσκοι λευκοί (για αποχρώσεις λεύκανσης)

Επιπλέον, για χρήση των λευκών δίσκων είναι διαθέσιμα και τα υγρά βαφής BruxZir και στα 16 χρώματα του χρωματολογίου της VITA. Τα υγρά βαφής χρησιμοποιούνται για τη βαφή των εργασιών πριν τη διαδικασία σύντηξης. Διατίθενται σε συσκευασίες 50 και 150 ml.

2. BruxZir-16

Προχρωματισμένοι δίσκοι που, χρωματικά, αντιστοιχούν στα 16 χρώματα του χρωματολογίου VITA δηλαδή δίσκοι Α1, Α2…D4.

3. BruxZir Anterior

Anterior logo                                             Αισθητική και δύναμη!!

Προχρωματισμένη υπερδιάφανη ζιρκονία με διαπερατότητα εφάμιλλη του διπυριτικού λιθίου. Αντοχή 650 ΜΡa. Έχουν χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τα χρώματα που καλύπτουν. Έτσι, έχουμε:

 1. Κωδ. 150 για τα χρώματα Α1, Β1
 2. Κωδ. 250 για τα χρώματα Α2, Β2, D2
 3. Κωδ. 350 για τα χρώματα A3, C1, D3
 4. Κωδ. 450 για τα χρώματα A3,5, B3, B4, C2
 5. Κωδ. 550 για τα χρώματα A4, C3, C4, D4
 6. Δίσκοι λευκοί (για αποχρώσεις λεύκανσης)