Πρόκειται για το πιο γνωστό brand name ζιρκονίας στον κόσμο από το 2009. Με τη χρήση του μπορούμε κα κατασκευάσουμε μονολιθικές στεφάνες και γέφυρες και σκελετούς κάθε έκτασης.

Η ζιρκονία BruxZir πωλείται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια που διαθέτουν πλήρες σύστημα CAD-CAM. Διατίθεται σε δίσκους 98 χιλιοστών με σκαλοπάτι (πλάκες τύπου Wieland) . Είναι διαθέσιμη σε 4 ύψη. Σε 12, 15, 20 και 25 χιλιοστά. Οι δίσκοι είναι προχρωματισμένοι ή λευκοί και αναγράφουν σε ετικέτα την τιμή που καθορίζει την σμίκρυνση του υλικού κατά την σύντηξη.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες του υλικού

  1. BruxZir Shaded

Προχρωματισμένοι δίσκοι που έχουν χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τα χρώματα που καλύπτουν. Έτσι, έχουμε:

  1. Κωδ. 100 για τα χρώματα Α1, Β1, C1
  2. Κωδ. 200 για τα χρώματα Α2, Α3, Β2
  3. Κωδ. 300 για τα χρώματα Α3,5, Β3, C2, D2, D3, D4
  4. Κωδ. 400 για τα χρώματα A4, B4, C3, C4
  5. Δίσκοι λευκοί (για αποχρώσεις λεύκανσης)

Επιπλέον, για χρήση των λευκών δίσκων είναι διαθέσιμα και τα υγρά βαφής BruxZir και στα 16 χρώματα του χρωματολογίου της VITA. Τα υγρά βαφής χρησιμοποιούνται για τη βαφή των εργασιών πριν τη διαδικασία σύντηξης. Διατίθενται σε συσκευασίες 50 και 150 ml.

2. BruxZir-16

Προχρωματισμένοι δίσκοι που, χρωματικά, αντιστοιχούν στα 16 χρώματα του χρωματολογίου VITA δηλαδή δίσκοι Α1, Α2…D4.