Για να κατασκευαστεί ένας μεταλλικός σκελετός με την παραδοσιακή τεχνική απαιτείται ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών υλικών όπως τα κεριά, τα πυρόχωματα, τα κράματα μετάλλων, τα διαχωριστικά υλικά κεριού-γύψου, τα βερνίκια χώρου για την κονία και αρκετά άλλα. Όλα αυτά τα υλικά και οι τεχνικές κατεργασίας τους δημιουργούν ένα πολύπλοκο πλέγμα διαδικασιών. Η παραμικρή αλλαγή τους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στο τελικό αποτέλεσμα. Ένας έμπειρος οδοντοτεχνίτης μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις διαδικασίες όσο επίπονες κι αν είναι. Ωστόσο όσο κι αν ελεγχθούν, οι διαδικασίες αυτές δεν παύουν να είναι διαβλητές δεδομένου ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους και της αστοχίας των υλικών.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ότι παρακάμπτονται όλα τα παραπάνω. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα CAD-CAM λαμβάνουμε πάντα ένα βιομηχανοποιημένο αποτέλεσμα με σταθερή απόδοση, άρα και ποιότητα. Πιο αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι:

– Απόλυτης ακρίβειας, παθητικές εφαρμογές. Όχι σφιχτές που οδηγούν σε θραύση της πορσελάνης – όχι χαλαρές που οδηγούν σε προβληματική συγκόλληση.

– Χρήση κραμάτων απόλυτης καθαρότητας. Το κράμα δε χρειάζεται πλέον να χυτευθεί δημιουργώντας δυσάρεστες συνέπειες για το δεσμό με την πορσελάνη ή για τη βιοσυμβατότητα στο στόμα (εμφάνιση αλλεργιών).

– Ιδανική μορφολογία προσθέσεων.

– Κατασκευή σκελετών μέχρι και 14 τεμαχίων χωρίς τάσεις πάνω σε κάθε είδους παρασκευή.