Τεχνική Σύντηξης – Selective Laser Sintering Technique

Πρόκειται για την τρισδιάστατη εκτύπωση με τη βοήθεια laser. Σ’ αυτή την περίπτωση το .stl αρχείο φτάνει σε μια συσκευή που με τη βοήθεια laser συνθέτει την εργασία με σύντηξη πολλαπλών στοιβάδων σκόνης του επιθυμητού υλικού. Οι κόκκοι της σκόνης συντήκονται δημιουργώντας το τελικό σχήμα της εργασίας κατά το CAD πρότυπο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ένα τελικό στάδιο αποθέρμανσης. Δείτε το παρακάτω video.