Διαφανής ζιρκονία

BruxZir Φωτοδιαπερατή ζιρκονία (translucent) για κατασκευή στεφανών ολικής επικάλυψης- solid zirconia- full contour zieconia